W pełni rozwinięty recesja

W pełni rozwinięty recesja
27 lipca, 2020
Category: gielda

Takie wyraźne zmiany nastrojów są pochodną trzech czynników – bardzo wąskiej ekipy spółek decydujących o koncowym bilansie sesji, ograniczonej aktywności inwestorów podczas wielu minionych notowań a takze wahliwej atmosfery na rynkach w naszym obszarze. W poniedziałek tylko papiery PKO BP i Pekao odpowiadały zbyt blisko połowę zwyżki WIG. Obroty, w podobny sposób dziś, nie zachwycały. Korzystnie natomiast wpływała na koniunkturą poprawa kolorytutonu na rynkach w naszym rejonie, której odzwierciedleniem był silny wzrost wartości rubla, zas w ślad za tym innych walut obcych, w tym złotego. Dziś sytuacja jest zupełnie przeciwna – sytuacja dzieki rynkach w danym regionie wydaje sie znacznie gorsza, co owocuje zniżką złotego.

Takie modyfikacje koniunktury są okazją sluzace do osiągnięcia szybkich zysków, jednak dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym nie mają większego znaczenia. Z katalogów punktu widzenia kluczowe szybciej wydaje się to, które będą reakcje rynków w ostateczny kształt planów ratunkowych dla amerykańskiej gospodarki. Działania prowadzone są na dwóch,, frontach” – program gwoli gospodarki firmowany nazwiskiem Obamy oraz działania na rzecz reformy sytuacji po branży finansowej, który posiada zostać przedstawiony przez Timothy’ego Geithnera, sekretarza skarbu. Ogólem ten drugi zestaw działań jest ważniejszy, bo w dużym stopniu warunkuje skuteczność pierwszego planu. W obu przypadkach najważniejsze pytanie sprowadza się dodatkowo czy udzialowcy na wyrost uwierzą po skuteczność oferowanych działań, badz też aczkolwiek przeważy obawa, że o pozytywne katalogów skutki nie zaakceptowac będzie łatwo. Stan nastrojów inwestorów nie wydaje sie byc najlepszy, jeśli wziąć pod spodem uwagę, że spadek wartosci akcji mogą wywołać słowa, które wypowiedział prezydent Obama, o tym, że
amerykańską gospodarkę porusza w pełni rozwinięty recesja (full-blown crisis).

Solidna zwyżka z wczorajszego dnia nieduzo zmieniła krótko mówiac w obrazie naszego rynku. WIG zbliżył się az do przełamanego w minionym tygodniu ubiegłorocznego dołka bessy, lecz dopiero swoim pokonanie byłoby pozytywnym sygnałem na przyszłość. Podobnie stało się na innych rynkach naszego regionu. Indeks CECE Benchmark, obrazujący sytuację na nich, też wrócił wczoraj w pobliże minimum z jesieni 2009 r., zeby dziś pójść mocno po dół.

Wartym odnotowania zdarzeniem jest staly wzrost wartosci CDS-ów dzieki rynkach wschodzących, czyli papierów zabezpieczających przed ryzykiem zbankrtuowania. To pokazuje, że sposród fundamentalnego miejsca widzenia ryzyko inwestycji na tych parkietach wcale nie minęło, a ostatnia poprawa koniunktury ma wiecej rynkowe niż gospodarcze podłoże.

ZOBACZ TAKŻE:

  • Indeksy giełd dzieki świecie
  • Notowania GPW wyjawszy opóźnień jedynie w serwisie Mystock. pl

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy