Gdzie zgłosić dochody i straty z tytułu odsetek za granicą?

Category: Rynku Forex
17 lutego 2021
 • Oznacz jako nowe
 • ZakładkaSubskrybujSubskrybuj kanał RSSPermalinkWydrukowaćEmail do przyjacielaZgłoś nieodpowiednie treściGdzie zgłosić dochody i straty z tytułu odsetek za granicą?

  O ile nie zajmujesz się handlem na rynku Forex, nie ma miejsca na zgłoszenie tej straty (lub zysku). Przepraszam.

  Jeśli dobrze pamiętam, IRS Reg 867 zajmuje się skutkami wahań / dryftu kursu walutowego dla amerykańskich przedsiębiorstw z zagranicznymi oddziałami / jednostkami operacyjnymi, a nawet tam repatriowane kwoty są pozbawione efektów walutowych (tj. Straty są realizowane, ale nie są rozpoznawane) . Przepraszamy – jest to jedno z zagrożeń związanych z obsługą waluty innej niż waluta funkcjonalna USA podczas składania deklaracji w USA

 • Oznacz jako nowe
 • ZakładkaSubskrybujSubskrybuj kanał RSSPermalinkWydrukowaćEmail do przyjacielaZgłoś nieodpowiednie treściGdzie zgłosić dochody i straty z tytułu odsetek za granicą?
  • Oznacz jako nowe
  • ZakładkaSubskrybujSubskrybuj kanał RSSPermalinkWydrukowaćEmail do przyjacielaZgłoś nieodpowiednie treściGdzie zgłosić dochody i straty z tytułu odsetek za granicą?
   • Oznacz jako nowe
   • ZakładkaSubskrybujSubskrybuj kanał RSSPermalinkWydrukowaćEmail do przyjacielaZgłoś nieodpowiednie treściGdzie zgłosić dochody i straty z tytułu odsetek za granicą?
    • Oznacz jako nowe
    • ZakładkaSubskrybujSubskrybuj kanał RSSPermalinkWydrukowaćEmail do przyjacielaZgłoś nieodpowiednie treściGdzie zgłosić dochody i straty z tytułu odsetek za granicą?
     • Oznacz jako nowe
     • ZakładkaSubskrybujSubskrybuj kanał RSSPermalinkWydrukowaćEmail do przyjacielaZgłoś nieodpowiednie treściGdzie zgłosić dochody i straty z tytułu odsetek za granicą?
      • Oznacz jako nowe
      • ZakładkaSubskrybujSubskrybuj kanał RSSPermalinkWydrukowaćEmail do przyjacielaZgłoś nieodpowiednie treściGdzie zgłosić dochody i straty z tytułu odsetek za granicą?

       Jestem dokładnie na tej samej łodzi – czy udało ci się znaleźć sposób na zgłoszenie straty w turbotaksie?

      • Oznacz jako nowe
      • ZakładkaSubskrybujSubskrybuj kanał RSSPermalinkWydrukowaćEmail do przyjacielaZgłoś nieodpowiednie treściGdzie zgłosić dochody i straty z tytułu odsetek za granicą?

       tutaj link do sekcji 988.

       ważną częścią 988 jest podsekcja e

       (e) Zastosowanie do osób fizycznych

       (1) Informacje ogólne

       Poprzednie postanowienia niniejszej sekcji nie mają zastosowania do żadnej transakcji zawartej przez osobę fizyczną, która jest transakcją osobistą zgodnie z sekcją 988.

       (2) Wyłączenie dla niektórych transakcji osobistych Jeśli:

       (A) niefunkcjonalna waluta zostanie zbyta przez osobę fizyczną w dowolnej transakcji i

       (B) taka transakcja jest transakcją osobistą

       żadne zyski nie będą uznawane dla celów tego podtytułu z powodu zmian w kursach wymiany po nabyciu takiej waluty przez taką osobę i przed taką dyspozycją. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania, jeżeli zysk, który w innym przypadku zostałby uznany na transakcji, przekracza 200 USD.

       (3) Transakcje osobiste

       Do celów niniejszej podsekcji termin „transakcja osobista oznacza każdą transakcję zawartą przez osobę fizyczną, z wyjątkiem tego, że termin ten nie obejmuje żadnej transakcji w zakresie, w jakim wydatki, które można właściwie przypisać do takiej transakcji, spełniają wymogi –

       (A) sekcji 162 (inne niż koszty podróży opisane w podpunkcie (a) (2) tego ustępu) lub

       (B) sekcja 212 (inna niż ta część sekcji 212 dotycząca wydatków poniesionych w związku z podatkami).

       sekcja 162 wydatki handlowe lub biznesowe

       sekcja 212 wydatki na produkcję dochodu

       jednak tutaj jest link do reg 1.988-1

       spójrz na 1.988-1 (a) (6) przykłady 4, 8 i 9

       4 i 8 są jasno określone jako transakcje 988, 9 nie

       988 (e) sugerowałoby, że transakcja osobista to taka, która nie jest ani inwestycją, ani biznesową

       na przykład przeliczasz dolary amerykańskie na peso na wycieczkę do Meksyku. Kiedy wrócisz, zamieniasz pozostałe peso z powrotem na dolary amerykańskie, uzyskując więcej lub mniej niż pierwotny koszt w dolarach amerykańskich – tj. Transakcja osobista podlegająca 988 (e). Zyski lub straty transakcyjne określone w art. 988 to dochody zwykłe wykazane w wierszu 8 załącznika 1. Art. 988 (a) (1) (A)

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy